menu
Главная » Статьи » АВТО перевозки » Рефрижераторы

Правила перевезень швидкопсувних вантажів.

Права, обов’язки та відповідальність

перевізників і вантажовласників

           1. Процес перевезення і навіть короткочасного зберігання швидкопсувних вантажів у зв’язку з можливою зміною їх фізико-механічних, біологічних та інших властивостей обумовлений цілим рядом визначених та обов’язкових умов і правил. Порушення відповідних умов і правил як з боку вантажовласників, так і з боку перевізників здатне викликати не тільки втрату якості продукту, але й повну втрату цінності вантажу як товару, а вживання зіпсованих харчових продуктів може призвести до отруєння ними споживачів та виникнення інфекційних хвороб серед населення.

Права, обов’язки та відповідальність перевізників і вантажовласників установлюються Договором про перевезення вантажів автомобільним транспортом та чинним законодавством і нормативно-правовими актами України.

2. Перевізник має право:

- відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо замовник не підготував вантаж чи необхідні документи або вніс без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів;

- відмовитися від перевезення вантажу, якщо поданий до перевезень вантаж не обумовлено договором про перевезення, або пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, або ушкоджено тару, або нечітким є відтиск пломби тощо;

- відмовитися від перевезення вантажу, якщо термін придатності, що зазначений у сертифікаті або документі про якість продукції, менше, ніж термін його доставки;

- одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб було пошкоджено з вини замовника (уповноваженої ним особи) під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.

3. Перевізник зобов’язаний:

- забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених законодавством та цим договором;

- перевірити правильність записів у наданих замовником товарно-транспортних документах про кількість вантажу, про його маркування, зазначення особливих умов перевезення або вживання особливих застережних заходів під час перевезення (у разі потреби), а також зовнішній стан вантажу, тари та упаковки;

- забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) у пункті призначення;

- доставляти швидкопсувні вантажі в якомога найкоротший термін. Граничні строки доставки швидкопсувних вантажів визначаються спільно Перевізником і Замовником. Граничні строки обчислюються з моменту закінчення навантаження і вручення водієві товарно-транспортної накладної разом з іншими документами на вантаж до моменту прибуття автомобіля до вантажоодержувача. Ці строки залежать від дорожніх умов перевезення;

- відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.

             4. Перевізники, як юридичні так і фізичні особи, які транспортують швидкопсувну продовольчу продукцію, несуть відповідальність за відповідність умов транспортування вимогам санітарних норм згідно з чинним законодавством України. Перевізник несе відповідальність за:

- повну або часткову втрату вантажу, що перевищує норми природних втрат, які діють в Україні, або за його пошкодження (псування) з моменту прийняття вантажу для перевезення до моменту його здачі, якщо не доведе, що це сталося не з його провини;

- недотримання установленого терміну доставки вантажу (затримання в дорозі), якщо не доведе, що це сталося не з його провини;

- недотримання зазначених у супровідних документах умов перевезення вантажу, що призвело до повної або часткової втрати якості вантажу;

- за порушення цілості пломби при перевезенні, а також втрату якості або порушення сортності вантажу, якщо вони виникли внаслідок порушення температурного режиму при перевезенні, несправності холодильного (опалювального) обладнання транспортного засобу.

5. Вантажовласник має право:

- відмовитися від перевезення вантажу транспортним засобом, який не відповідає вимогам перевезень швидкопсувних вантажів та вимогам договору;

- отримати компенсацію згідно із законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки, які сталися з вини перевізника.

            6. Вантажовласник зобов’язаний:

- підготувати вантаж згідно з договором про перевезення та вимогами щодо його перевезення;

забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу;

- надати перевізнику оформлену товарно-транспортну документацію у повному обсязі;

- забезпечити упакування, маркування вантажу, вантажні операції з ним, його правильне розміщення, закріплення та пломбування вантажу, (у разі потреби) в кузові транспортного засобу та очищення транспортного засобу після перевезення вантажу.

7. Вантажовласник несе відповідальність за:

- неправильні упакування, укладання і кріплення вантажів у кузові автомобіля, невідповідне оформлення супровідних документів, пошкодження транспортного засобу з причини неправильного його завантаження.

             8. Вантажоодержувач несе відповідальність за:

- зниження якості (сортності) вантажу, спричинене простоєм автомобіля у пункті призначення в разі незабезпечення вивантаження вантажу в установлений термін;

- пошкодження транспортного засобу з причини неправильного його розвантаження.

 

 Державний контроль при перевезенні швидкопсувних вантажів

             1. Внаслідок несвоєчасної доставки швидкопсувних вантажів вантажоодержувачу та недотримання температурних режимів їх зберігання під час перевезення може бути завдано шкоди здоров’ю споживачам зіпсованих продуктів харчування, збитків вантажовідправнику, вантажоодержувачу, перевізнику, забруднено навколишнє середовище.

Для запобігання цим наслідкам та з метою забезпечення якості та безпеки харчових продуктів, які належать до швидкопсувних вантажів, при їхньому виробництві, зберіганні, перевезенні, а також реалізації в Україні здійснюються державний нагляд і контроль за відповідністю установленим нормам, правилам і державним стандартам виробничого та транспортного процесу.

            2.Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних норм і правил державними органами, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, підприємцями - фізичними особами і громадянами покладений на установи Держсанепідемслужби МОЗ України.

            3. Стосовно забезпечення якості і безпеки перевезення автомобільним транспортом, зберігання та реалізації харчових продуктів, державне регулювання перевезень швидкопсувних вантажів в Україні, а також при їх ввезенні, транзиті або вивезенні за межі держави здійснюється такими органами та установами:

- територіальними органами та установами Держсанепідемслужби МОЗ України – за відповідністю державним санітарно-епідеміологічним правилам, нормам і гігієнічним нормативам при перевезенні швидкопсувних харчових продуктів, у зоні діяльності якої перебуває вантажовідправник;

- місцевою Державною інспекцією з карантину рослин - при перевезенні підкарантинних вантажів, які можуть бути переносниками карантинних шкідників, хвороб рослин та бур’янів;

- місцевою організацією ветеринарно-санітарного нагляду України - за відповідністю ветеринарним правилам, нормам і правилам ветеринарно-санітарної експертизи із забезпечення безпеки у ветеринарному відношенні щодо ввезення, вивезення чи транзиту через територію України тварин, продуктів і сировини тваринного походження та інших вантажів, в’їзду транспортних засобів, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю.

4. Контроль транспортних засобів на їх відповідність вимогам УПШ та допуск їх до міжнародних перевезень швидкопсувних вантажів здійснюють підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, які уповноважені на те Компетентним органом УПШ.

5. Державний контроль за додержанням автомобільними перевізниками норм перевезення швидкопсувних вантажів у пунктах навантаження, розвантаження та у перевізника здійснюють територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекції).

            6. Державний контроль за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень швидкопсувних харчових продуктів здійснює Служба міжнародних автомобільних перевезень (СМАП) центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон України та в пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України. Контроль СМАП включає в себе перевірку транспортних засобів, наявність дозволів, транспортно-супровідних та інших документів, встановлених міжнародними договорами, угодами і національним законодавством в галузі транспорту. Органи Служби міжнародних автомобільних перевезень здійснюють також контроль за дотриманням водіями вимог температурного режиму для харчових швидкопсувних продуктів.

ЗАКАЗАТЬ РЕФРИЖЕРАТОРИсточник: скоропортящийся груз, ответственность перевозчика
Категория: Рефрижераторы | Добавил: TBN (21.10.2010)
Просмотров: 2081 | Теги: рефрижераторы | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar