menu
Главная » Статьи » АВТО перевозки » Рефрижераторы

Правила перевезень швидкопсувних вантажів. Правила перевезень рефрижераторами.

Вимоги до конструкції та стану обладнання транспортних засобів,

призначених для перевезень швидкопсувних вантажів

          1. Штучні швидкопсувні вантажі, що не потребують дотримання певного температурного режиму, зазвичай перевозять у тарі спеціалізованими транспортними засобами - автомобільними ізотермічними фургонами, а вантажі у рідкому стані без тари - автомобілями-цистернами. Швидкопсувні вантажі, що потребують при перевезенні дотримання певного температурного режиму, - ізотермічними транспортними засобами, льодовниками, рефрижераторами або опалюваними транспортними засобами.

            2. Рідкі швидкопсувні харчові продукти, такі як молоко, вино, квас, пиво тощо у незатареному стані, перевозять транспортними засобами з кузовом цистерна, які оснащені необхідним технологічним обладнанням для перевантажувальних операцій. Для швидкопсувних рідких продуктів, що доставляються на значні відстані, застосовують кузови цистерни з термоізоляцією.

3. Види спеціалізованих автомобільних транспортних засобів, призначених до перевезення швидкопсувних вантажів, та вимоги до їхніх ізотермічних властивостей відповідно до норм УПШ, наведено у додатку 7.

            4. Конструкція кузова-фургона повинна відповідати таким вимогам:

- унеможливлювати проникнення сторонніх осіб до вантажу без залишення ознак проникнення;

- не допускати проникнення пилу і бруду всередину кузова-фургона через систему вентиляції і дверні пристрої, а також не повинні мати прорізи для сполучення з кабіною водія транспортного засобу;

- двері повинні мати надійне ущільнення, бути обладнані замками та пристроями для пломбування; ізотермічні кузови-фургони повинні забезпечувати необхідну теплоізоляцію (потрібний коефіцієнт теплопередачі). Кількість і розташування дверей, а також конструкція даху можуть варіюватися;

- внутрішня поверхня вантажного приміщення повинна мати покриття, виконане з матеріалів, що легко піддаються миттю і дезінфекції, не піддаються корозії та несприйнятливі до зовнішнього впливу, який може призвести до псування продуктів або зробити їх шкідливими для здоров’я людини;

- внутрішня форма кузова повинна бути прямокутною у перерізах, підлога - достатньо міцною, рівною і такою, що забезпечує механізоване перевантаження вантажів;

- навантажувальна висота повинна бути найменшою і відповідати висоті пандусів (рамп) на вантажних майданчиках;

-устаткування для охолодження чи підігріву повинне забезпечувати потрібну температуру всередині кузова незалежно від зовнішньої температури.

             5. Кузови транспортних засобів для перевезення швидкопсувних продуктів повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, установленим у санітарних правилах і нормах для підприємств продовольчої торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості, продовольчих ринків тощо відповідно до «Санітарних правил для підприємств громадського харчування», СанПін 5777-91 від 16.04.91, «Санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі», СанПіН №5781-91 від 16.04.91, «Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі», Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України №369 від 08.07.96, «Державних санітарних правил для молокопереробних підприємств», п.6; №4.4.4.011-98 та «Ветеринарно-санітарних правил для ринків» від 04.06.1996р. №23.

             6. Транспортні засоби, що використовують для перевезення харчових продуктів, повинні бути чистими, з гігієнічним внутрішнім покриттям кузова, що піддається санітарній обробці, яка складається із заходів профілактичної дезінфекції або дезінсекції, а у разі потреби дератизації та дезодорації внутрішніх поверхонь транспортних засобів дозволеними в установленому порядку засобами. Санітарна обробка транспортних засобів здійснюється безпосередньо перед кожним перевезенням швидкопсувних харчових продуктів.

             7. Санітарна обробка транспортних засобів передбачає:

- прибирання в кузові щітками або пилососом;

- зовнішнє миття кузова лужною водою з подальшим обполіскуванням зі шланга;

- мийку внутрішньої поверхні кузова миючими розчинами механічним способом; ополіскування до повного видалення залишків миючого розчину, просушку і дезінфекцію;

- промивання водою зі шланга, просушку та провітрювання до повного видалення запаху миючих речовин;

- дезінфекцію кузова, зазвичай, здійснюють один раз на 10 днів.

8. Санітарна обробка транспортних засобів може здійснюватись спеціалізованими підрозділами закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України, а також суб’єктами підприємницької діяльності. Санітарна обробка транспортних засобів суб’єктами підприємницької діяльності може здійснюватись лише за умови наявності ліцензії Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю), а також ліцензії Державного департаменту ветеринарної медицини на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю) та акредитованих в установленому порядку МОЗ України.

9. Санітарна обробка транспортного засобу проводиться на підставі відповідних договорів цих установ з вантажовласниками або вантажовідправниками, чи уповноваженими ними особами незалежно від їх форм власності та відомчої підпорядкованості за їхній рахунок.

Проведення санітарної обробки транспортного засобу має бути засвідчено довідкою, яка надається установами, що здійснюють санітарну обробку, та повинна містити таку інформацію:

- найменування установи, що здійснювала санітарну обробку;

- номер та термін дії ліцензії;

- вид транспортного засобу, який проходив обробку, його номер; найменування вантажовідправника або вантажовласника, з яким укладено договір на проведення санітарної обробки транспортного засобу, його адреса, інші реквізити;

- вид продовольчої продукції, яку передбачається перевозити транспортним засобом;

- дата проведення санітарної обробки транспортного засобу та назви засобів, що використовувались;

- підпис відповідальної особи та печатка організації.

             10. Територіальним органом Держсанепідемслужби МОЗ України на кожний транспортний засіб, яким здійснюються внутрішні перевезення швидкопсувних харчових продуктів, видається санітарний паспорт терміном на 6 місяців. На транспортні засоби, що використовуються для міжнародних перевезень, замість санітарного паспорту оформлюється Свідоцтво відповідності транспортного засобу міжнародного зразку відповідно до Угоди УПШ. Свідоцтво чи його завірена фотокопія повинні знаходитись на транспортному засобі і пред’являтись на першу вимогу контролерів.

             11. Транспортні засоби, що використовуються для перевезень швидкопсувних харчових продуктів у міжміському та міжнародному сполученні, повинні бути споряджені приладами постійного об’єктивного контролю за коливаннями температури всередині кузова під час транспортування вантажу.

             12. На спеціальні транспортні засоби, призначені для перевезень швидкопсувних продуктів, наносяться розпізнавальні літерні позначки і написи, згідно з Угодою УПШ (додаток 8).

13. Допуск транспортних засобів до перевезення швидкопсувних вантажів передбачає обов’язкову перевірку транспортних засобів на відповідність вимогам УПШ з видачею Свідоцтва про відповідність конструкції та стану обладнання вимогам УПШ. Організація контролю та допуск транспортних засобів до перевезення швидкопсувних вантажів здійснюється у порядку, встановленому Компетентним органом України з виконання вимог УПШ (далі – Компетентний орган УПШ). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 року № 1266 Компетентним органом з виконання вимог УПШ визначено Міністерство транспорту та зв’язку України.

14. Перевірці підлягають нові та такі, що перебувають в експлуатації транспортні засоби, призначені для перевезень швидкопсувних вантажів. Періодичність контролю транспортних засобів, призначених для перевезень швидкопсувних вантажів, повинна відповідати вимогам УПШ. Цей контроль здійснюють:

- під час першого допуску транспортного засобу в експлуатацію;

- періодично, принаймні раз на шість років (в умовах випробувальної лабораторії), та

- раз на три роки (в умовах експертних організацій[експертів]);

- щоразу, за вимогою Компетентного органу УПШ.

15. Під час перевірки контролюють ізотермічні властивості транспортних засобів та ефективність роботи встановленого на них обладнання для охолоджування/обігріву на відповідність вимогам УПШ.

 

Вимоги до перевезення швидкопсувних вантажів

           1. Перевезення автомобільним транспортом швидкопсувних вантажів, а також матеріалів і виробів, що мають контакт з ними, повинно здійснюватися в умовах, що забезпечують збереження їхньої якості та безпеки для здоров’я населення. Перевезення швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом здійснюються зазвичай спеціалізованими транспортними засобами, що мають відповідне обладнання та маркування. Забороняється перевезення продовольчої продукції транспортними засобами, що не відповідають санітарним нормам.

2. При виборі транспортного засобу та його обладнання, призначених для перевезення швидкопсувних вантажів, потрібно враховувати такі фактори:

- найменування, вид, категорія, сорт, відповідність якісного стану швидкопсувної харчової продукції нормативним документам;

- призначення продовольчої продукції (реалізація в торговельній мережі, громадське харчування, промислова переробка);

- час транспортування, зовнішня температура, кількість і цінність продукту;

- кінцевий термін реалізації продукції, рекомендована температура транспортування.

            3. Спосіб перевезення швидкопсувних вантажів (з охолодженням, обігріванням або в режимі підтримання температурного режиму за рахунок теплоізоляції кузова транспортного засобу), тип транспортного засобу (льодовник, рефрижераторний, опалюваний, ізотермічний, критий) або контейнера (універсальний або рефрижераторний) визначаються вантажовідправником в залежності від характеру швидкопсувного вантажу та кліматичних умов на всьому шляху його перевезення.

            4. Штучні швидкопсувні вантажі, що потребують захисту від зовнішніх впливів, перевозять у тарі спеціалізованими транспортними засобами - автомобільними ізотермічними фургонами, а вантажі у рідкому стані без тари - автомобілями-цистернами.

            5. Швидкопсувні вантажі, що потребують певного температурного режиму, перевозять ізотермічними транспортними засобами, льодовниками, рефрижераторами або опалюваними транспортними засобами.

            6. Рідкі швидкопсувні харчові продукти, такі як молоко, вино, квас, пиво тощо у незатареному стані, перевозять транспортними засобами з кузовом цистерна, які оснащені необхідним технологічним обладнанням для перевантажувальних операцій. Для швидкопсувних рідких продуктів, що доставляються на значні відстані, застосовують кузови цистерни з термоізолюючими стінками.

            7. У разі перевезення швидкопсувних вантажів невеликими партіями (групами) з різними температурними режимами у міжміському або міжнародному сполученні застосовують автопоїзди великої вантажності з секційними кузовами, які споряджені мультитемпературним холодильним устаткуванням для автоматичного регулювання заданого температурного режиму всередині кожної секції. Перегородки секцій у кузовах типу фургон можуть бути стаціонарними чи пересувними. При міських перевезеннях харчових продуктів дрібними партіями і доставці їх у мережу роздрібної торгівлі в кузовах типу фургон теж можуть бути передбачені (установлені) аналогічні перегородки.

8. Види транспортних засобів для перевезення швидкопсувних харчових продуктів та їхні ізотермічні властивості відповідно до вимог УПШ наведено у додатку

АРЕНДА РЕФРИЖЕРАТОРА Источник: швидкопсувні грузи, рефрижератор
Категория: Рефрижераторы | Добавил: TBN (22.10.2010)
Просмотров: 5242 | Теги: рефрижераторы | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar